Algemene voorwaarden

Heeft u suggesties hoe het product en/of de dienstverlening van Aardvark Industries beter kan, schroom niet die gedachten met ons te delen.

ONS PRIMAIRE DOEL = TEVREDEN KLANTEN

Als u besluit direct bij Aardvark Industries te bestellen, stuur ons dan aub een email (bestel@aardvarkindustries.eu) waarin u duidelijk uw naam, adres en woonplaats vermeldt evenals de bestelcodes (en aantallen) van de artikelen die u wenst aan te schaffen. Wij sturen u dan omgaand een factuur en binnen circa twee weken nadat de volledige betaling bij ons binnen is ontvangt u de goederen thuis. U heeft maximaal tien werkdagen om de factuur te voldoen.

Let wel, in voorkomende gevallen kan de levering meer tijd in beslag nemen of maken bepaalde producten niet langer deel uit van onze collectie. Door derden aan ons betaalde bedragen welke specifiek betrekking hebben op goederen die niet (meer) leverbaar zijn worden teruggestort.

In voorkomende gevallen kunnen zelfs door ons gefactureerde producten toch niet leverbaar blijken te zijn. Levering is nimmer gegarandeerd, ook niet met betrekking tot door ons (aan u of aan andere derden) gefactureerde goederen. Uiteraard retourneren wij alle betalingen voor zover die op niet leverbare goederen betrekking hebben.

De geadverteerde adviesprijzen op deze website zijn geheel onder voorbehoud en exclusief bezorgkosten.

Retourneren is alleen mogelijk voor particuliere kopers en alleen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de goederen door de koper of een vertegenwoordiger van deze consument. Goederen kunnen alleen dan worden geretourneerd indien zij nog in nieuwstaat verkeren, dus ook niet deels of in zijn geheel zijn geassembleerd, en in de originele verpakking zijn verpakt. Alle kosten en alle risico's met betrekking tot de retourzending liggen volledig bij de koper.

Voor alle zakelijke afnemers (niet-particulieren) geldt dat iedere koop definitief is, dat ruilen en/of retourneren niet mogelijk is.

Al onze facturen, waaronder die voor leveranties (deels of in zijn geheel) op rekening, dienen binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan. Deze en alle onderstaande betalingscondities gelden zowel voor particuliere afnemers als zakelijke klanten en eveneens voor onze dealers. De koper is wegens niet tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente is gelijk aan de wettelijke vertragingsrente. Wij zijn gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken op de verschuldigde hoofdsom. De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de verkoper de kosten gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten.

Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de koper zijn tegenprestaties voor alle door ons aan de koper krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken heeft voldaan. Deze bepaling geldt voor alle type afnemers, dealers inbegrepen.

Voor de gehele website evenals al onze brochures, offertes en aanbiedingen geldt:

Fouten en (prijs)wijzigingen voorbehouden.

Dit voorbehoud betreft alle informatie en data, waaronder bijvoorbeeld afmetingen, gebruikte materialen, eigenschappen zoals draagvermogen en (advies)prijzen.

Met eventuele vragen aangaande onze producten en condities kunt u altijd contact met ons opnemen of met een van onze dealers.